Hvad er Vineyard?

Bliv klogere på vores kendetegn.

Hvad er Vineyard?

Vineyard er en global kirkebevægelse som startede i Californien i starten af 1980’erne. Den blev startet af gamle hippier, som var blevet kristne. Siden hen er det vokset til over 1500 kirker i hele verden.

Vineyard kom til Danmark i 1997 og der er i dag 8 kirker i Danmark. Stilen til gudstjenesten er afslappet. Vi ønsker at inkludere alle og gøre en forskel i vores lokalområde.

Vi har den samme trosbekendelse som folkekirken og arbejder sammen med alle kirkesamfund i Danmark
Navnet Vineyard er komme fra en passage i Bibelen Esajas 27: 2-3, som handler om hvordan Gud passer på mennesker og plejer dem, ligesom en gartner i en vingård passer på sine planter og får dem til at vokse.

Vineyards kendetegn

Selvom Vineyard har den samme trosbekendelse som Folkekirken, så er der nogle særlige kendetegn ved Vineyard, som du vil opdage, når du besøger et af vores fællesskaber

“Det centrale og simple”

The main and plain

Vi tror faktisk på det Jesus siger og ønsker at leve, som Han anbefaler os at leve. Det betyder ganske simpelt, at Jesu ord og liv og Bibelen er centralt for vores lære og praksis.

“Allerede men endnu ikke”

Already but not yet

Vi tror, at Gud allerede er her i vores verden og kan gribe ind, men Han er endnu ikke fuldt ud, så vores verden er også fyldt med meget smerte og lidelse, så vi lever med håbet om, at alt er på vej til at blive godt og samtidig rummer vi også, at verden er fyld af lidelse og uretfærdighed. Så konkret betyder det for eksempel, at vi beder for folk, og nogle gange bliver de helbredt, og andre gange gør de ikke

“Kom helligånd”

Come Holy Spirit

Dette er en bøn, vi altid beder. I Vineyard mener vi, at Helligånden er tilgængelig for os hele tiden. Helligånden ønsker at fornye, forfriske og genoprette os, så vi har alle brug for at bede den bøn

Tilbedere af Gud og reddere af mænd og kvinder

Worshippers of God and rescuers of men

Jesus beder os om at elske Gud og elske mennesker. Så vi ønsker at være en kirke, der viser vores kærlighed til Gud ved at tilbede Ham og samtidig ønsker vi at elske mennesker, så vi kan redde dem der, hvor de har brug for hjælp – fysisk, psykisk, åndeligt, socialt.

“Alle må være med”

Everybody gets to play

Vi tror på, at alle kan gøre en forskel i Guds rige. Uanset køn, baggrund, alder, etnicitet, så får vi alle lov til at deltage i Guds genoprettelsesarbejde. Vi er alle almindelige mennesker, som gennem Gud kan komme til at gøre ekstraordinære ting

“Kom som du er, men forbliv ikke som du er”

Come as you are but don’t stay as you are

Du er elsket, uanset hvilken tilstand du er i, når du kommer i en Vineyard kirke. Vi tror på, at Jesus kan elske os alle til helbred og helhed. Så når du bliver elsket af Gud, kan du ikke forblive den samme.

Det overnaturlige naturligt

Naturally – supernaturally

Vi undgår enhver hype eller følelsesmæssig manipulation. Men vi tror, at Gud kan tale til os og gribe ind i vores liv, men vi praktiserer det på en naturlig og afslappet måde

“Udrustning”

Equipping

Vi vil løbende investere i og træne og udruste mennesker til at gøre, hvad Jesus gjorde, og udruste de hellige til tjeneste. (Efeserne 4:12) Vi er alle kaldet til at gøre vores del i hans rige

Planter kirker, der planter nye kirker

Planting churches that plant churches

Vi ønsker løbende at plante nye kirker, fordi vi tror, at der er brug for at mange flere hører de gode nyheder om Guds kærlighed

Trosbekendelse

En trosbekendelse beskriver grundlaget for kristen tro. Vi kan udtrykke vores personlige tro med vores egne ord. Men tro er også en fælles sag.

Kirken er fællesskabet af troende, og har et fælles udtryk for den kristne tro, en trosbekendelse. Den udtrykker det grundlæggende i kristen tro, og afgrænser samtidig kristendom i forhold til andre religioner.

I Vineyard deler vi trosbekendelse med Folkekirken

Trosbekendelsen:
“Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.”

Få et overblik over bevægelsen på verdensplan:

Go top